dnes je 20.6.2024

Input:

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2023

30.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 21 minút

10.1 Poznámky k účtovnej závierke za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o účtovnej závierke malých účtovných jednotiek, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky, MF SR č. 23377/2014-74 o účtovnej závierke veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu (týmto opatrením bolo zároveň zrušené doterajšie opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky