dnes je 19.4.2024

Input:

Práce účtovníkov pri zostavovaní účtovnej závierky (za rok 2022)

17.2.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 16 minút

1.408 Práce účtovníkov pri zostavovaní účtovnej závierky (za rok 2022)

Ing. Dušan Preisinger

Účtovné jednotky, ktorých účtovným obdobím je kalendárny rok, majú dostatok času na zostavenie účtovnej závierky za rok 2022, realizovať príslušné účtovné práce a spracovať účtovné prípady, ktoré sa obvykle účtujú v závere príslušného účtovného obdobia. Činnosti, ktoré je potrebné realizovať pred zostavením účtovnej závierky je možné rozdeliť do nasledujúcich krokov:

Inventarizácia majetku a záväzkov

Jej úlohou je overiť, či stav majetku a záväzkov a rozdielu medzi nimi (rozdiel vyjadrujú účty vlastného imania) vykazovaný v účtovníctve, zodpovedá skutočnosti. Inventarizáciu je možné považovať za základný prvok preukázateľnosti vedeného účtovníctva. Je teda rozhodujúcou podmienkou pre správne zostavenie účtovnej závierky. Za základné normy, ktoré