dnes je 27.5.2024

Input:

Pravidlá platenia preddavkov na daň z príjmov

1.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 11 minút

1.415 Pravidlá platenia preddavkov na daň z príjmov

Ing. Dušan Preisinger

Príslušné ustanovenia § 42 ZDP„Platenie preddavkov na daň” zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP) určujú pravidlá platenia preddavkov na daň z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Sú vypočítané v zmysle ods. 6 ZDP (ide o daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítanú zo základu dane z príjmov dosiahnutých z podrobne špecifikovaných príjmov podnikateľských aktivít, ktorý je znížený o daňovú stratu uvedenú v daňovom priznaní, ktoré bolo podané za zdaňovacie obdobie, ktoré je bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sú platené preddavky na daň z príjmov).

Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla výšku 16 600 €, je daňovník povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce obdobie (od prvého mesiaca