dnes je 20.6.2024

Input:

Pravidlá určujúce zostavenie účtovnej závierky malej účtovnej jednotky

24.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 13 minút

1.787 Pravidlá určujúce zostavenie účtovnej závierky malej účtovnej jednotky

Ing. Dušan Preisinger

V zmysle príslušného zákona sa účtovné jednotky triedia do veľkostných skupín (mikro účtovná jednotka, malá účtovná jednotka a veľká účtovná jednotka). Toto triedenie upravuje § 2 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Za malú účtovnú jednotku sa považuje podnikateľský subjekt, ktorý spĺňa aspoň dve z nasledujúcich podmienok → celková hodnota jeho majetku presiahla 350 tis. €, ale nepresiahla hodnotu 4 mil. €; jeho čistý obrat presiahol hodnotu 700 tis. €, ale nepresiahol hodnotu 8 mil. €; priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas príslušného účtovného obdobia presiahol počet 10, ale nepresiahol počet 50. Opatrenie č. MF/23378/2014-74 (ďalej len „opatrenie”) upravuje podrobnosti s usporiadaním, označovaním a obsahovom vymedzení