dnes je 28.10.2021

Input:

Právna úprava účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2021

8.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2 Právna úprava účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2021

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Podľa § 35 a nasl. ObZ Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov sú podnikatelia povinní viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je už spomínaný zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje nielen rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva, ale aj rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky a od 1. 1. 2012 (s účinnosťou od 1. 1. 2014) upravuje aj register účtovných závierok. Nakoľko sú mikro účtovné jednotky predmetom úpravy zákona o účtovníctve, bude sa na nich tento právny predpis rovnako vzťahovať.

Nemenej dôležitým právnym prameňom, ktorým sa účtovné jednotky, ktoré sa rozhodnú

Najnovšie články
viac článkov