dnes je 20.6.2024

Input:

Správne ukončenie účtovného roka

28.10.2022, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 5 minút

1.322 Správne ukončenie účtovného roka

Ing. Zuzana Kubaščíková

Činnosti spojené s ukončením účtovného roka sa nazývajú účtovná uzávierka a ide o činnosti spojené s uzavieraním účtovných kníh za pevne stanovené účtovné obdobie, ktorej výsledkom je zostavená účtovná závierka. Obsah účtovnej uzávierky zahŕňa prípravu na uzatvorenie účtovných kníh, uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky.

1. Príprava na uzatvorenie účtovných kníh predstavuje práce vykonávané pred uzatvorením účtovných kníh – uzávierkové práce, ktoré zahŕňajú:

a/ účtovnú analýzu

  • - overenie vecnej správnosti účtovníctva – inventarizácia,
  • - zabezpečenie úplnosti účtovníctva –rezervy, kurzové rozdiely, zmena reálnej hodnoty a opravné položky atď.,
  • - časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
  • - overenie formálnej správnosti účtovných zápisov.

b/ daňovú analýzu, ktorej výsledkom je vypracovanie priznania