dnes je 20.6.2024

Input:

Účtovná závierka v príklade za rok 2022

30.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 26 minút

6.1 Účtovná závierka v príklade za rok 2022

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Údaje o spoločnosti

Obchodný názov: ATOM, s. r. o.

Sídlo: Žitná 12, 821 01 Bratislava

IČO: 12 345 678

DIČ: 1234567890

IČ DPH: SK1234567890

Hlavný predmet činnosti: nákup a predaj spotrebného tovaru

Zdaňovacím obdobím účtovnej jednotky je kalendárny rok. O zásobách účtuje spôsobom A, t. j. pri ich účtovaní používa kalkulačné účty 111 – Obstaranie materiálu a 131 – Obstaranie tovaru. Spoločnosť nemá povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom a z tohto dôvodu neúčtuje o odloženej dani z príjmov. V roku 2022 dosiahla zisk 19 500 €. Pri vzniku dňa 1. 5. 2002 spoločnosť vytvorila základné imanie vo výške 6 638,78 € (200 000 Sk). Daňové odpisy v roku 2022 tvorili čiastku 7 875 €. Pri výdavkoch na pohonné látky účtovná jednotka využíva