dnes je 20.6.2024

Input:

Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostaviť účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov za rok 2023

10.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 6 minút

1.3.2 Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostaviť účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Zákon ich delí do troch základných skupín:

1. Od roku 2006 zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 17a ods. 1 ZoÚ taxatívne vymenováva účtovné jednotky, ktoré sú povinné zostaviť účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, t. j., podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva IFRS (ďalej len „medzinárodné štandardy“). Ide o tieto účtovné jednotky:

  • banka, pobočka zahraničnej banky;

  • správcovská spoločnosť, pobočka správcovskej spoločnosti;

  • poisťovňa okrem zdravotnej poisťovne, pobočka zahraničnej poisťovne;

  • zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne;

  • Slovenská kancelária