dnes je 28.10.2021

Input:

Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostaviť účtovnú závierku podľa slovenských právnych predpisov za rok 2021

8.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.1 Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostaviť účtovnú závierku podľa slovenských právnych predpisov za rok 2021

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku podľa slovenských právnych predpisov majú všetky účtovné jednotky, ktoré nie sú taxatívne vymenované v § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, teda nespĺňajú podmienky, na základe ktorých im vzniká povinnosť zostaviť individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov.

Najnovšie články
viac článkov