dnes je 20.8.2022

Input:

Usmernenie k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov - nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi

6.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.254 Usmernenie k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov - nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Usmernenie k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) ZDP zákona o dani z príjmov.”

S účinnosťou od 1. 1. 2022 sa v § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) rozširuje okruh príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane z príjmov. Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie k aplikácii tohto ustanovenia.

V súlade s § 5 ods. 7 písm. o) ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2022 príjmom oslobodeným od dane je nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 € za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené