dnes je 28.10.2021

Input:

Uzatvorenie účtovných kníh a vyčíslenie konečných zostatkov a stavov za rok 2021

8.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.2 Uzatvorenie účtovných kníh a vyčíslenie konečných zostatkov a stavov za rok 2021

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku má účtovná jednotka vždy, keď uzatvorí účtovné knihy v zmysle § 16 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobu, má povinnosť uzatvoriť účtovné knihy, a teda zostaviť účtovnú závierku najmä v týchto prípadoch:

a) k poslednému dňu účtovného obdobia,

b) ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu, ak dochádza k zrušeniu účtovnej jednotky bez likvidácie, zlúčením, splynutím alebo rozdelením,

c) ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu účtovnej jednotky do likvidácie, resp. ku dňu skončenia likvidácie,

d) ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu, resp. ku dňu právoplatnosti uznesenia

Najnovšie články
viac článkov