dnes je 20.6.2024

Input:

Uzávierkové činnosti za rok 2023

10.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 3 minúty

1.5.1 Uzávierkové činnosti za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Najdôležitejšou činnosťou, ktorú musí každá účtovná jednotka pred zostavením účtovnej závierky urobiť, je inventarizácia. Jej vykonanie je dôležité z pohľadu zabezpečenia princípu preukázateľnosti účtovníctva. Avšak, nie je to jediná činnosť, ktorú účtovná jednotka musí na konci roka urobiť. Všetky uzávierkové činnosti, ktoré predchádzajú zostaveniu účtovnej závierky, sú:

  • inventarizácia,

  • tvorba rezerv,

  • tvorba a zúčtovanie opravných položiek,

  • zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov,

  • kontrola zaúčtovania odpisov,

  • doúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,

  • účtovanie o kurzových rozdieloch,

  • výpočet výsledku hospodárenia,

  • výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov.

Okrem spomínaných uzávierkových prác sa